Bij Gersen Donners & Partners gebruiken we de SPOUK®-methodiek.

De juiste strategie, op het juiste moment.

Wanneer een klant met ons in zee gaat, gaan we niet over 1 nacht ijs. We gaan samen met onze klant kijken wat er speelt en hoe we samen met de klant tot een goed ontwikkeltraject voor hen als leidinggevende en hun teams kunnen komen. Dat is maatwerk. We noemen dat SPOUK®-en. En SPOUK®-en staat voor de fases die we samen met de klant doorlopen om voor die klant het best mogelijke resultaat te waarborgen. Dit stappenplan is een continu-proces.

SPOUK Methodiek van Gersen Donners & Partners
SPOUK Methodiek van Gersen Donners & Partners

De ’S’ van SPOU
Schets

We maken een goede analyse van de huidige situatie en wat we uiteindelijk in onderlinge afspraak willen bereiken. In deze schets komen de volgende zaken aan bod: Cultuur, koers, marketing en verkoop, communicatie, management en medewerkers. Waar staan we nu en waar wil het bedrijf heen?

Gesprekspartners zijn de oude generatie ondernemers (1e) nieuwe generatie (de opvolgers) en de leidinggevenden in de organisatie en een selectie van de medewerkers.

De ’P’ van SPOU
Plan van Aanpak

We maken een goede analyse van de huidige situatie en wat we uiteindelijk in onderlinge afspraak willen bereiken. Zaken die aanbod komen zijn cultuur, koers, marketing en verkoop, communicatie, management en medewerkers. Waar staan we nu en waar wil het bedrijf heen.

Gesprekspartners zijn de oude generatie ondernemers (1e) nieuwe generatie (de opvolgers) en de leidinggevenden in de organisatie en een selectie van de medewerkers.

SPOUK Methodiek van Gersen Donners & Partners: de S van Schets
SPOUK Methodiek van Gersen Donners & Partners: de OU van Ondersteuning in de Uitvoering

De ’OU’ van SPOU
Ondersteuning in de Uitvoering

In deze fase zijn een aantal zaken van belang. De oud ondernemer moet gecontroleerd durven en willen loslaten. Vertrouwen in de opvolgers is dan van belang. Wat zorgt voor vertrouwen? Hoe kunnen we het laten groeien en zorgen dat het vertrouwen uitmondt in een stevige wederzijdse relatie waarin respect, geven en nemen en de investering die we er voor moeten doen in balans is? Deze en vele andere zaken die voor de oud-ondernemer en zijn opvolger belangrijk zijn, komen aan bod in deze fase van Ondersteuning en Uitvoering.

Voor de opvolgers komen zaken aan bod die hem helpen de bedrijfsvoering te optimaliseren, de stijl van leidinggeven te ontwikkelen. Goede balans zakelijk-privé, verbonden zijn met het bedrijf. In de ontdekkingstochten ondersteunen wij de opvolgers in het uitvoeren van de werkzaamheden. Dat doen we door de inzet van training en coaching.

De ’K’ van SPOUK®

Klankborden

Is het ontwikkelprogramma volgens het plan van aanpak uitgevoerd, dan nog laten we de klant, de OO en opvolgers niet los. We zullen regelmatig klankborden, vinger aan de pols houden. De eerste SPOUK® is weliswaar een feit, maar wellicht is er behoefte aan een vervolg, een tweede of derde SPOUK®. We zullen samen met de klant blijven onderzoeken en vaststellen of er meer mogelijkheden zijn verder te professionaliseren, optimaliseren en/of te groeien.

SPOUK Methodiek van Gersen Donners & Partners: de K van Klankborden

Interesse in wat de SPOUK® methodiek voor jou kan betekenen?

Interesse in wat de SPOUK® methodiek voor jou kan betekenen?

Direct contact