Maak kennis met Eva Thus.

Eva Thus

Vanuit haar academische achtergrond, waarin zij zowel Bedrijfskunde als Organizational Change & Consulting (MSc) studeerde, heeft Eva Thus zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties, die een actieve transitie doormaken.

Haar persoonlijke en intuïtieve werkwijze, waarmee zij voorbijgaat aan het traditionele beeld van verandermanagement, tekent haar bekwaamheid. In plaats van lijvige adviesrapporten op te stellen, richt Eva haar aandacht liever op de organisatie en haar medewerkers. Met een luisterend oor voor de visie en wensen van de directie, én voor wat er leeft op de werkvloer, weet zij een sfeer van vertrouwen en verbinding te scheppen.

Haar aanpak is dan ook gericht op het stimuleren van de wens tot innovatie, waardoor veranderen als een positieve ontwikkeling voelt i.p.v. als een onafwendbare reorganisatie. Vanuit haar portfolio waarin zij groot bedrijf als Ahold, KPN en Dummen Orange heeft begeleid in transities, is zij ook gespecialiseerd in klein en midden familiebedrijf. De vaak diepgewortelde normen en waarden van de familie spelen een belangrijke rol als er moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Als je helder hebt wat die normen en waarden zijn – en ze wellicht gezamenlijk vastlegt – kan dat helpen bij het nemen van lastige besluiten en daarmee innovatie bevorderen. Eva kan hierbij helpen.

Ontmoet ook mijn collega’s Gregor Gersen & Edwin Donners.

Innovatie & familiebedrijf

Familiebedrijven laten keer op keer zien dat ze door betrokkenheid van de familie/aandeelhouders, lange termijn visie én ondernemerschap de motor zijn van de Nederlandse economie. Voor een familiebedrijf is niets zo belangrijk als continuïteit én harmonie op de lange termijn. Een goede balans tussen familie- en bedrijfsbelangen is essentieel. Maar hoe doe je dat, als emoties een belangrijke rol spelen? Voor opvolgers lang niet altijd makkelijk om het bedrijf even voort te zetten. De plicht en druk die zij voelen knelt soms in het vrije ondernemerschap.

En daar staat u dan… als beoogd opvolger: hoe bereid u zich voor op de taak. Hoe kan je als opvolger er mee omgaan? Innovatie is belangrijk om concurrerend te blijven. Maar hoe vergroot je de kans op succesvolle innovatie in familiebedrijven met hun vaak specifieke kenmerken? Een belangrijke stap is om, voordat het innovatieproces wordt gestart, te onderzoeken of het familiebedrijf bereid en in staat is te innoveren. Het invoeren van innovaties gaat namelijk gepaard met organisatieveranderingen. En verandering stuit, zoals bekend, op weerstand. In familiebedrijven ligt dit extra gecompliceerd. Weliswaar hebben familiebedrijven geen last van de formele, korte termijn gerichte eisen van (kapitaal)- markten die innovatie-adoptie vaak bemoeilijken, maar tegelijkertijd leidt de familie-invloed vaak tot het nastreven van niet-economische doelen, soms ten koste van winst, en een emotionele, inflexibele gehechtheid aan bestaande assets en strategieën. Het managen van die gevoeligheden en de persoonlijke, delicate relaties tussen familie en bedrijfsmedewerkers kan het innovatieproces aanzienlijk bemoeilijken.

De vaak diepgewortelde normen en waarden van de familie spelen een belangrijke rol als er moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Als je helder hebt wat die normen en waarden zijn – en ze wellicht gezamenlijk vastlegt – kan dat helpen bij het nemen van lastige besluiten en daarmee innovatie bevorderen. Wij, van Gersen Donners & Partners, kunnen u daarbij helpen.